He aha te mea nui o te ao?
What is the most important thing in the world?
He tangata, he tangata, he tangata.
It is the people, it is the people, it is the people.
–Maori proverb


Consultants